In onze huidige 24-uurs economie kunnen we niet meer zonder kunstverlichting. Gebouwen, buitenruimten en wegen moeten voldoende verlicht zijn voor het praktische gebruik ervan en met het oog op sociale veiligheid. Tegelijkertijd mag verlichting niet hinderlijk zijn en niet teveel energie verbruiken. Movares ondersteunt u graag met ontwerpen en advies om samen te komen tot de juiste verlichtingsinstallatie, rekening houdend met beheer en onderhoud, duurzaamheid en vormgeving.

Wij ontwerpen onze verlichtingsinstallaties desgewenst samen met onze interieur-, landschaps- en stedenbouwkundige architecten. Om u een indruk te geven van het uiteindelijke lichtbeeld maken wij gebruik van 3D-visualisaties. Op deze manier krijgt u een goed beeld van het eindresultaat en kunt u de toekomstige sfeer van de ruimtelijke inrichting beleven. In één oogopslag ziet u wat verlichting voor bijvoorbeeld sociale veiligheid kan doen.

Totaaltraject
In onze ontwerpen en adviezen spelen duurzaamheid, gebruiks- en toekomstwaarde een grote rol. Energiezuinige verlichting tegen zo laag mogelijke investerings- en exploitatiekosten. Wij kunnen voor u het gehele traject begeleiden: van lichtontwerp tot en met de uitvoering. Op verzoek verrichten wij ter plekke lichtmetingen om te zien hoe de huidige verlichtingsinstallatie presteert of om aan te tonen dat de gerealiseerde verlichtingsinstallatie voldoet aan de vooraf  berekende lichtwaarden.

Lichthinder beperken
Kunstverlichting heeft ook een keerzijde: het kan negatieve invloed hebben op het bioritme van mensen en dieren. Het ontbreken van daglicht is nodig om goed te kunnen slapen of voor de nachtdieren om juist actief te worden. In onze ontwerpen beperken wij de risico’s op lichthinder zo veel mogelijk. Is er sprake van lichthinder bij een bestaande verlichtingsinstallatie, dan kunnen wij u advies geven om deze hinder te verminderen. Zo hebben het gebruik van andere lampen, het afschermen van het licht of het beperken de reflectie van het licht positieve invloed op de mate van de lichthinder.