Heeft u alles op orde?

Grote evenementen brengen veiligheidsrisico’s met zich mee. Helaas kun je als organisator of bestuurder nooit alle risico’s vermijden, maar je kunt ze wel herkennen en daarvoor gepaste maatregelen nemen om de kans op een calamiteit te minimaliseren. Maar wie is verantwoordelijk voor dit risicobeleid? Hoe bepaal je de juiste inrichting van het evenemententerrein in relatie tot de mensenstromen? En hoe zit het met de inzet en organisatie van de hulpverlening?

 

Veiligheidscheck evenementen

Om antwoord te krijgen op deze vragen kan Movares voor u als organisator of toestemmingsverlener van het evenement een quickscan uitvoeren. Daarmee krijgt u snel en gemakkelijk inzicht in de aard en hoeveelheid veiligheidsrisico’s van het te organiseren evenement. Onze Veiligheid en Gezondheidsadviseurs (V&G) zorgen desgewenst ook voor een advies op maat.

 

Quickscan

Als u een evenement organiseert, is het belangrijk van tevoren goed de risico’s te inventariseren en analyseren. De Leidraad Veiligheid Publieksevenementen schrijft een risico-ananlyse in vier stappen voor.

Movares heeft dit vertaald in een quickscan, waarbij de volgende stappen worden doorlopen:

  1. Vergunningen
  2. Verantwoordelijkheden
  3. Kennis en kunde van de uitvoerende partijen
  4. Inrichting van locatie (crowd management en crowd control)
  5. Coördinatie van de verschillende thema’s/deelprojecten
  6. Hulpverlening bij calamiteit
  7. Bereikbaarheidsanalyse
  8. Ruimtelijke omgeving
  9. Evaluatie van het evenement

Veiligheidscheck Movares

(Klik op afbeelding voor vergroting)