Hoe bewust zijn uw medewerkers zich van veiligheid?        >>  Ga naar de demo


Staat uw bedrijf genoteerd op de ProRail Veiligheidsladder? Of schrijft u regelmatig in op de tenders van Rijkswaterstaat of Tennet? Dan bent u verplicht om (aantoonbaar) binnen de eigen gelederen regelmatig het veiligheidsbewustzijn te onderzoeken. Dat geldt voor alle partners in de keten. Maar ook een steeds complexer wordende werkomgeving kan de reden zijn dat u wilt werken aan het veiligheidsbewustzijn van medewerkers. Hoe doe je dat op efficiënte wijze?

Ook in andere markten groeit de vraag naar veiligheidscultuur en veiligheidsbewustzijn. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn leidt tot een veiligere werkomgeving en gedragsverandering de hoogste ongevalreductie oplevert. Daarom heeft Movares een onderzoeksprogramma ontwikkeld om dit bewustzijn binnen een organisatie te meten en de verbeterpunten daarbij te identificeren.

Duurzame gedragsverbetering
Het veiligheidsbewustzijnprogramma van Movares is wetenschappelijk onderbouwd en ontwikkeld vanuit de toegepaste psychologie en veiligheidskunde. Met dit onderzoek krijgt u snel en efficiënt inzicht wat u praktisch kunt doen om het veiligheidsbewustzijn onder uw medewerkers te verbeteren.

Gefaseerde aanpak
Het programma bestaat uit een aantal verschillende fases. Om te beginnen wordt door middel van een gedragsmeting de grondhouding van medewerkers en leidinggevenden bepaald ten aanzien van veiligheid. Op basis van deze vragenlijsten en interviews worden prominent aanwezige gedragsdeterminanten bepaald en geanalyseerd.

Interventieprogramma op maat
Met het beeld dat hieruit ontstaat, adviseren onze Veiligheid- en Gezondheidsadviseurs (V&G) u over welk interventieprogramma het meest effectief is om het veiligheidsbewustzijn te verhogen onder uw medewerkers.  Zodat veiligheid overal in uw organisatie voorop staat.

Deze methodiek heeft al tot aantoonbare resultaten geleid binnen Movares, bij diverse aannemers en twee van onze opdrachtgevers.

Benieuwd waar uw organisatie staat? Vul onze demo in en krijg een voorproefje:

 

>>Ga naar de demo<<

 

logo veiligbewust