Bij verbouwingen van stations, die voor veel overlast voor het publiek kunnen zorgen, moet één ding te allen tijde zijn geborgd: de reizigersveiligheid. Hoe krijg je als opdrachtgever de risico’s voor reizigers en gebruikers van het station en de stationsomgeving tijdens bouwwerkzaamheden inzichtelijk? Zodat je beheersmaatregelen kunt nemen om de risico’s zoveel mogelijk te elimineren of te minimaliseren?

Door vooraf, tijdens de ontwerpfase, al rekening te houden met de transferveiligheid tijdens de realisatiefase. Onze V&G-adviseurs houden voor u gesprekken met ontwerpers en risicosessies met diverse stakeholders om alle veiligheidsrisico’s inzichtelijk te krijgen. Dit vormt samen met locatiegegevens en loopstroomanalyses de input voor hun Plan Veilige Transfer.

Van ontwerp- tot uitvoeringfase
In dit plan brengen zij per fase in kaart waar voor reizigers en gebruikers de veiligheidsrisico’s zitten tijdens de bouwwerkzaamheden. Een Plan Veilige Transfer gaat van de ontwerpfase mee naar de uitvoeringsfase. De  opdrachtnemers moeten zich tijdens de uitvoering aan deze locatie- en projectspecifieke eisen houden en moeten dit  plan specificeren en maatregelen treffen. Toetsing van de opdrachtnemers in de uitvoeringsfase is de laatste stap om een veilige transfer van reizigers en gebruikers in stationsomgevingen tijdens (complexe) bouwwerkzaamheden te realiseren.

De V&G-adviseurs van Movares stelden een Plan Veilige Transfer op voor de stations Groningen, Dieren en Elst. Voor Utrecht Centraal wordt door middel van loopstroomberekeningen- en analyses rekening gehouden met veilige loopstromen voor reizigers in relatie tot tijdelijke situaties en bouwwerkzaamheden.  Onze V&G adviseurs nemen deel aan het loopstromenoverleg en toetsen in de uitvoering of de afspraken, die worden gemaakt in het loopstromenoverleg, worden nageleefd.