Een steeds vaker voorkomend aspect bij de aanleg van infrastructuur of het uitvoeren van bouwwerkzaamheden zijn trillingen tijdens de bouw of na oplevering. Leidt het trillen van damwanden of het heien van palen tot schade aan gebouwen in de omgeving; wat is het effect van een andere deklaag op een weg; hoe wijzigt het trillingsniveau als treinen sneller gaan rijden? Als opdrachtgever of aannemer komt u in steeds meer bouwprojecten in aanraking met het voorkomen of verminderen van trillingsschade en –hinder.
Hinder en schade voorkomen
Dankzij jarenlange ervaring zijn onze specialisten in staat om u volledig te ontzorgen op het gebied van trillingen door het geven van integrale adviezen over allerlei voorkomende trillingssituaties en maatregelen die u kunt nemen om de trillingsniveaus te verlagen. Zodat u in staat bent om vervelende situaties te voorkomen waarbij gebouwen beschadigen, omwonenden hinder ondervinden of gevoelige apparatuur niet langer naar behoren functioneert.
Voor u als opdrachtgever of bouwer is het belangrijk om voor de start van een project te weten welke trillingsniveaus er tijdens de bouw of na oplevering in de omgeving zijn te verwachten. Movares heeft jarenlange ervaring opgebouwd bij het meten, beoordelen en voorspellen van trillingsniveaus. Met onze specialistische modellen zijn wij in staat om de gevolgen van bouwwerkzaamheden of de bouw van infrastructuur nauwkeurig in kaart te brengen. Zodat u een betrouwbare indicatie heeft van het te verwachten trillingsniveau en tijdig maatregelen kunt nemen.
Mitigerende maatregelen
Wanneer er overschrijdingen worden verwacht, zijn er talloze maatregelen mogelijk. Wij hebben ruime ervaring met het ontwerpen van trillingsmitigerende maatregelen en hebben voor elke situatie een passende oplossing. Onze specialisten zijn, dankzij hun samenwerking met andere disciplines binnen Movares, zoals geotechniek en constructies, in staat om u van een integrale oplossing te voorzien. Zo voorkomt u vervelende situaties en vertraging van uw project.

Trillingsmodel voor trillingshinder in hotel boven spoor