De Europese Commissie wil de regels voor spoorvervoer harmoniseren, ook op het gebied van veiligheid. Uiteraard wil men in elk land veilig spoorvervoer, maar de manier waarop veiligheid beoordeeld wordt is elk land verschillend. Een stap in de harmonisatie is regelgeving met betrekking tot de beoordeling van veiligheidsrisico’s van vernieuwingen in het spoorvervoerssysteem: CSM-REA. Dit staat voor Common Safety Method on Risk Evaluation and Assessment.

Als een spoorwegbeheerder of vervoerder bijvoorbeeld infrastructuur wil vernieuwen, nieuwe systemen of nieuw materieel wil introduceren, nieuwe processen of procedures wil gaan gebruiken of de organisatie wil wijzigen is de verordening van kracht.

Het CSM-REA proces in grote lijnen

De kern van de regelgeving bestaat uit een diagram voor de processtappen en beslissingen. De eerste stap is vast te stellen of de wijziging belangrijk is. Als dat zo is, moeten alle Hazards (gevaren) geïdentificeerd worden en voorzien van maatregelen. Per Hazard wordt vastgesteld hoe en met welke beheersmaatregelen tot een acceptabel veiligheidsniveau gekomen kan worden. Als de nieuwe ontwikkeling al gestandaardiseerd is via ‘praktijkcodes’ of gelijk is aan een referentiesysteem, dan kun je je beperken tot het correct toepassen van de praktijkcodes dan wel het aantonen van de gelijkwaardigheid. Er is immers elders/eerder al aangetoond dat de risico’s voldoende beheerst zijn. En anders is een expliciete risicoanalyse vereist. Het proces en de resultaten worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingsinstantie (Assessment Body).

Wat kan Movares voor u betekenen?

Hoewel de regelgeving het proces van risico-beoordeling goed stroomlijnt is een degelijke expertise nodig om de norm goed te interpreteren. Alleen met goede kennis van het toepassingsgebied is te bepalen welke keuze gemaakt kan worden en hoe dit te onderbouwen. Movares kan u helpen bij het toepassen van CSM-REA in uw project of organisatie.
Experts van Movares hebben veel ervaring opgedaan met beoordeling van spoorwegveiligheid, zowel met ‘oude’ regelgeving als met deze nieuwe norm. Ook zijn zij in staat de relatie te leggen met andere normen zoals TSI’s (Technical Specifications for Interoperability) en Cenelec-normen 50126, 50128 en 50129.