Transport over water zal de komende jaren alleen maar toenemen. Voor het toekomstbestendig maken van de binnenhavens zijn investeringen nodig. Daarvoor moet u als havenbeheerder de economische en maatschappelijke waarde van de binnenhaven kunnen aantonen. Een lastige opgave! Met de door ons ontwikkelde Quickscan kunnen wij u hierbij helpen, door samen een analyse te maken van de huidige havenactiviteiten. Op basis van de uitkomsten kunt u een investeringsagenda opstellen om de binnenhaven gereed te maken voor de toekomst.

Toekomstige ontwikkelingen havenbeheerder
Infrastructurele aanpassingen vereisen een grote investering. Meestal duurt het ongeveer 30 jaar voordat deze kosten worden terugverdiend. Voor u als havenbeheerder is het meer dan prettig om vooraf op de hoogte te zijn van de benodigde investeringen. Zo kunt u de binnenhaven proactief voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen. Dit verhoogt de effectiviteit van de investeringen en daarmee het voortbestaan van de binnenhaven.

Duurzame ambities in beeld
Samen met DGMR hebben we een Handreiking Duurzaam Havenbeleid opgesteld, waarmee u als havenbeheerder uw duurzame ambities kunt bepalen. Middels onze quickscan toekomstbestendige binnenhavens krijgt u inzicht in hoe uw binnenhaven ervoor staat ten opzichte van uw ambities. Hierbij focussen op de toekomstbestendigheid van de havenactiviteiten in de binnenhaven.

Quickscan toekomstbestendige binnenhavens
Door het uitvoeren van de quickscan wordt duidelijk welke maatregelen en investeringen nodig zijn om uw binnenhaven toekomstbestendig te maken. Binnen de Quickscan worden de blauwe kaders nader ingevuld. Op basis van de havenkarakteristieken, kentallen en vragenrondes stellen we samen met u de sterktes, zwaktes, kansen en gevaren voor de binnenhaven (stap B en C) vast. Zo kunnen we samen de huidige en de toekomstige waarde bepalen en een uitspraak doen over de toekomstbestendigheid van de binnenhaven. Daarnaast kan de Quickscan worden gebruikt om de effectiviteit van mogelijke maatregelen voor de toekomstbestendigheid te toetsen (stap E).

De resultaten van deze componenten geven gezamenlijk een beeld van de toekomstbestendigheid van de havenactiviteiten in de binnenhaven. Onze aanpak kan het verschil maken voor de grotere en complexere binnenhavens met verschillende havenactiviteiten en is ook inzetbaar voor de kleinere binnenhavens.