Een foutloos werkend systeem in een project dat tijdig en binnen budget wordt opgeleverd, dat is de uitdaging waar wij met z’n allen voor staan. Complexe infrastructurele projecten zoals bruggen, sluizen en tunnels bestaan uit veel systemen en subsystemen. De integratie van alle systemen is soms ingewikkeld en daardoor kent dit soort projecten een hoog afbreukrisico. Movares heeft een Systeem Integratie Methode (SIM) ontwikkeld waarbij alle componenten van dit soort projecten in iedere fase van het ontwerp aantoonbaar voldoen aan de gestelde eisen.

Vermijden faalkosten
Toepassing van onze methode van systeemintegratie (SIM) leidt stap voor stap tot één werkend object bij oplevering. Op deze wijze worden vertraging bij oplevering en extra kosten vermeden. Bijkomend voordeel is dat tijdens de ontwikkeling van de deelcomponenten de bedienaars van het object (bijvoorbeeld een sluis of brug of tunnel) al kunnen worden opgeleid zodat dit traject is afgerond vóór de indienststelling.

Sluizenprogramma
De komende jaren staan er verschillende uitbreidingen van bestaande sluiscomplexen op stapel. Veelal complexe situaties waar de vlotte doorstroming van scheepvaartverkeer en het garanderen van een veilig achterland cruciale doelstellingen zijn. Elke fase van het project moet aantoonbaar aan die doelstellingen voldoen. Daarbij leidt aantoonbare integratie van systemen tot één werkend object. Movares heeft veel ervaring met het integreren van verschillende systemen die op het ‘moment suprême’ gezamenlijk moeten functioneren als één geheel zonder de mogelijkheden van uitgebreid proefdraaien vooraf. Movares heeft haar ervaringen met de Systeem Integratie Methode (SIM) toegespitst op het sluizenprogramma gepresenteerd op de Betondag 2014.

betondag sluizen