Opdrachtgevers passen steeds vaker moderne contractvormen toe. Hierdoor is de rol van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer veranderd. De opdrachtnemer is nu primair verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het project. De opdrachtgever maakt bij het managen van het project primair gebruik van het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer en zodoende spreken we van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).

Vinger aan de pols

Maar krijgt u als opdrachtgever wel wat in het contract gespecificeerd staat? Hoe gaat u om met de grote hoeveelheid documenten? Op welke manier houdt u de vinger aan de pols, zonder in te grijpen in de werkwijze en verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer? De keuze voor SCB heeft belangrijke consequenties voor het gehele traject. Niet alleen voor het hele proces van contractvorming, aanbesteding, realisatie en onderhoud maar ook voor de samenstelling, expertise en professionaliteit van het projectteam.

Loslaten

Het loslaten van de vertrouwde rol in het project is dus niet eenvoudig, want uiteindelijk wilt u als opdrachtgever graag grip houden op het proces en de kwaliteit. Movares kan u daarbij op diverse manieren ondersteunen met als gemeenschappelijk doel: de succesvolle realisatie van het project.

Ervaring met SCB

In de afgelopen tien jaar heeft Movares veel ervaring opgedaan met het risicogestuurd werken onder kwaliteitsborging. Eind jaren ’90 is meegewerkt aan het opzetten van systemen als externe kwaliteitsborging binnen de Projectorganisatie Betuweroute en vanaf 2000 is op de HSL gewerkt met zowel externe als ook interne Kwaliteitsborging. Sinds het uitbrengen van de eerste ‘Handreiking Systeemgerichte Contractbeheersing’ heeft Movares voor Rijkswaterstaat een groot aantal projecten begeleid. Daarnaast heeft Movares een eigen opleiding voor de mensen die binnen Systeemgerichte Contractbeheersing werkzaam zijn.