De infrasector is een continu veranderende complexe wereld. In deze sector willen we vanuit een gedeeld perspectief samenwerken aan oplossingen. Daar hoort ander gedrag bij, gericht op samenwerking en gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Er valt veel winst te behalen met  Supply chain management (SCM), door oog te hebben voor elkaars belangen en door kwaliteit, professionaliteit en vakmanschap te belonen.

Partijen uit de infrawereld realiseren zich steeds meer dat ze in netwerken en ketens met diverse partijen moeten samenwerken en soms tegelijkertijd daarmee moeten concurreren. Door deze transparantie ontstaat er een win-win situatie voor alle partijen in de keten. Het toepassen van Supply Chain Management technieken kan een hele grote bijdrage leveren om vanuit een gedeeld perspectief samen te werken aan oplossingen.  Supply Chain Management helpt afdelingen en organisaties over ‘de schutting’ kijken en de keten transparant maken. Het maakt de afhankelijkheid van de schakels in de keten inzichtelijk en verklaart de knelpunten.

Onze dienst Supply Chain Management draait om integratie met andere partners in de keten en coördinatie van diverse activiteiten hierin. Belangrijke vraagstukken zijn bijvoorbeeld het oplossen van organisatorische barrières, het afstemmen van diverse (operationele) strategieën, en het versnellen en verbeteren van processen in de Supply Chain.

Bij Supply Chain Management gaat om het meten, (her)ontwerpen, realiseren en coördineren van sterke ketens in de infrawereld, of zelfs van een heel netwerk van organisaties die met elkaar verbonden zijn door diverse processen en activiteiten waarmee waarde wordt gecreëerd. Daarbij gaat het om integratie met alle ketenspelers: opdrachtgevers en marktpartijen.

Onze methodiek Supply Chain Management beschouwt de keten vooral als één geheel en de Supply Chain Manager is verantwoordelijk voor integratie en coördinatie in die keten. Samen met u gaan wij op zoek naar verbeteringen op het gebied van tijdigheid van leveren, verlagen van de kosten of het verhogen van de kwaliteit met een gelijk budget.

Wilt u ook vanuit een gedeeld perspectief in de keten samenwerken aan de oplossingen in de infrasector van morgen? Neem dan contact op met onze experts.