Grote infrastructurele projecten worden gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit. Ontwerp en uitvoering zijn afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, de kundigheid van een opdrachtnemer en een wisselwerking met de omgeving. Daar komt nog bij dat deze aspecten in de loop van de tijd kunnen veranderen. Projectteamleden zoeken houvast door een sterke focus op hun eigen verantwoordelijkheden. In veel infrastructurele projecten en organisaties heerst dan ook een ‘eilandjescultuur’, waarin medewerkers hard werken op hun eigen eiland, maar niet verder willen/durven te kijken dan hun eigen verantwoordelijkheid. Hierin kan elk proces op zichzelf goed presteren, maar als een aaneengesloten keten kunnen deze processen een suboptimaal resultaat leveren. Dit kenmerkt zich onder andere door dubbel werk, hoge faalkosten en vertragingen.

Beter in de keten

Inmiddels wordt dit probleem breed erkend in de bouw- en infrasector, maar dit bewustzijn leidt niet automatisch tot de oplossing: dit vergt gerichte maatregelen en continue aandacht. Het team Supply Chain Management (SCM) van Movares helpt u om inzicht en grip te krijgen op de lopende processen in de gehele project- of organisatieketen. Teamleden worden zo bewust van de impact in de keten en krijgen daarmee de mogelijkheid om prestaties te verbeteren.

Wij positioneren ons in eerste instantie naast de klant: kijken, luisteren, analyseren dan pas adviseren. Wij doen dit door een rol als procesadviseur (het grote plaatje) of als projectmedewerker (onderdompelen in de dagelijkse werkzaamheden, ‘gemba’). Hierin werken we vanuit de algemene ketengedachte.

Daarnaast helpen wij u met het vaststellen van een passende aanpak om uw ketenvisie vorm te geven en uit te voeren zodat de integrale prestaties van de keten verbeteren. Samen met onze klanten beschouwen wij de prestaties op kosten, kwaliteit, levertijd en/of veiligheid en stellen we het gewenste eindresultaat vast. Na analyse van het verbeterpotentieel kiezen we de best passende maatregelen voor uw situatie. Samen met de projectteamleden werken wij toe naar een gedragen ketenvisie.

Onze toegevoegde waarde zit in het creëren van het totaalbeeld voor de klant. Door te weten waar je staat kun je je cirkel van invloed vergroten en de juiste verandering teweeg brengen om prestaties te verbeteren.

Werken met de ketengedachte

Hoe weet je of de ketengedachte jou kan helpen? Elke opgave binnen de infrasector is anders en behoeft een eigen aanpak die gedragen wordt door de mensen die het uitvoeren. Het is daarom keer op keer de uitdaging om de (informatie)keten te identificeren en deze bewust in re richten op de uiteindelijke eindgebruiker. Wij helpen u hier graag mee!

Om verbeterpotentieel in een opgave te herkennen kunt u letten op de volgende signalen:

  • Lange doorlooptijden en verschuivende deadlines
  • Hoge projectmanagementkosten
  • Lage kwaliteit leveringen wat mogelijk leidt tot herwerk
  • Gebrek aan inzicht en overzicht
  • Gebrek aan eigenaarschap en samenwerking
  • Onvoldoende uitwisseling van kennis en kunde

Wilt u ook vanuit een gedeeld perspectief in de keten samenwerken aan de oplossingen in de infrasector van morgen? Neem dan contact op met onze experts.