Dagelijks worden er in Nederland diverse werkzaamheden in grond(water) uitgevoerd. Deze variëren van bodemonderzoeken tot graafwerkzaamheden en van boorwerkzaamheden tot grondverzet. Omdat de bodem niet overal schoon is, kunnen er risico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen ontstaan. Om de risico’s van werken in verontreinigde grond of verontreinigd (grond)water weg te nemen, dan wel tot een minimum te beperken, zijn maatregelen nodig.

Maak kennis met Team Veiligheid en Gezondheid

De maatregelen kunnen uiteen lopen van genoemd bodemonderzoek  tot daadwerkelijke persoonlijke beschermingsmiddelen voor operationele medewerkers. Vaak zijn de betrokken partijen niet op de hoogte van de normen en regels met betrekking tot het nemen van deze maatregelen. Daardoor worden de verantwoordelijkheden voor het werken in verontreinigde grond of (grond)water niet altijd naar juistheid ingevuld. Om u bij dit proces te helpen, heeft Movares het ‘Steunpunt Werken in of met verontreinigde grond of verontreinigd (grond)water’ ingericht.  Het steunpunt begeleidt en adviseert u voorafgaand en tijdens het werken met verontreinigde grond of verontreinigd (grond)water. Hierbij focussen wij  op het wegnemen dan wel terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau van het risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

‘De tools en kennis van Team Veiligheid en Gezondheid van Movares ondersteunen u bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond of (grond)water’

Ons steunpunt richt zich op de volgende taken:

  • Wetgeving in combinatie met CROW132;
  • Verantwoordelijkheden met betrekking tot bodemonderzoek;
  • Risico’s verontreinigde grond;
  • Inzicht in en bepalen van de veiligheidsklasse;
  • Veiligheidsmaatregelen conform CROW132;
  • Luchtkwaliteitsmetingen;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Download hier de brochure voor meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met onze expert!