Of het nu gaat om de bouw van een nieuwe spoor- tram- of metrobaan, of om het ontwikkelen van een nieuw systeem binnen railinfrastructuur, er is altijd een bewijs van veiligheid (safety case) nodig. De safety case wordt gebruikt om als railinfrabeheerder de veiligheid van de beheerde assets aan te tonen, maar ook voor het aanvragen van de benodigde vergunningen voor een indienststelling. Movares stelt safety cases op voor een breed scala aan toepassingen.

Een safety case voor elk doel
Het maken van een safety case moet gebeuren volgens vastgestelde normen. De toe te passen normering is afhankelijk van de scope van uw project. Movares heeft ruime ervaring in het opstellen van safety cases volgens de normen EN50126, EN50128 en EN50129, maar is ook expert op gebied van risico-identificatie en classificatie volgens CSM-REA. De ervaring strekt zich uit op een breed gebied van heavy rail, lightrail, metro en tram en op het vlak van ontwikkeling van nieuwe systemen voor beveiliging en beheersing van tram, trein en metro.

Onafhankelijke toetsing van de safety case
De wet- en regelgeving bij de realisatie van een nieuw spoorsysteem vereist dikwijls een toetsing van het veiligheidsbewijs door een onafhankelijke instantie. Afhankelijk van de toepassing is dat een Independent Safety Assessor (EN50129) of een Assessment Body (CSM-REA). Movares zorgt ervoor dat de opgestelde safety cases de onafhankelijke goedkeuring krijgen. Daarbij is vaak overleg tussen vakexperts nodig. Door haar brede kennis en ervaring kan Movares de benodigde expertise daarvoor leveren.