Op spoorwegstations is de spraakverstaanbaarheid in feite eenrichtingsverkeer. De reiziger moet geïnformeerd worden door de (luid)spreker. De spraakverstaanbaarheid tussen reizigers onderling speelt nauwelijks een rol. Immers de reiziger is alleen of reist in een kleine groep waarbij spreekafstanden dermate klein kunnen zijn dat de spraakverstaanbaarheid geen problemen oplevert. Voor de verstaanbaarheid van omroepberichten is derhalve de keten tussen de mond van de omroeper en oor van de reiziger van belang.

Op stations zijn diverse gebieden belangrijk voor wat betreft spraakverstaanbaarheid:
• Stationshallen;
• Tunnels, traverse;
• Perrons;
• Loketten;
• Stationsrestauraties;
• Kantoorruimten.

Movares kan adviseren op dit gebied. Dit kan zich richten op omroepsystemen maar ook op de beleving van de ruimteakoestiek of hinderlijke geluiden en reflecties. Met Raytracingprogramma’s zoals Raynoise en Catt Acoustic zijn simulaties uit te voeren waarmee het effect van akoestische maatregelen of luidsprekersystemen onderzocht kan worden.

Niet alleen de stationsomgeving kan onder zocht worden met simulatiesoftware. Hinderlijke reflecties kunnen ook optreden rond gebouwen, viaducten, fly-overs, tunnels, tunnelmonden en geluidschermen. Geluidhinder in deze situaties kunnen effectief onderzocht worden. Wat is de oorzaak, welke reflecterende oppervlakken veroorzaken het probleem, hoe effectief is het aanbrengen van geluidsabsorptie.