Innovatieve detectiemethode verlaagt risico op schade, extra kosten en hinder.

Met een innovatieve detectiemethode brengen wij alle ondergrondse infra van de diverse kabel- en leidingeigenaren digitaal in beeld. Alleen al onder de spooremplacementen en langs de spoorlijnen in Nederland ligt circa 100.000 kilometer aan kabels. Bijna wekelijks ontstaat een vorm van treinhinder door schade aan elektriciteitskabels, of de kabels die nodig zijn voor communicatie tussen seinen, wissels en de verkeersleiding. Ook huishoudens en bedrijven hebben regelmatig hinder van schade aan kabels en leidingen, veroorzaakt door werkzaamheden. Met innovatieve grondradarapparatuur brengt Movares ondergrondse infra snel en uiterst nauwkeurig in beeld. Dit voorkomt schade aan kabels en leidingen bij werkzaamheden, en daarmee extra kosten en hinder.

Innovatieve methode
In naar schatting 30 procent van de gevallen ontstaat de schade doordat de kaarten voor kabels en leidingen niet kloppen. Daar waar de ligging van kabels en leidingen onbekend is, of waar de eigenaar niet volledig zeker is van de ligging, traceert Movares die met een nieuwe, innovatieve manier: met grondradar aangevuld met desk research, visuele opnames ter plaatse en eventuele proefsleuven brengt Movares de ondergrondse infra nauwkeurig in kaart. Nieuw is de integratie van GpS (Global position System) apparatuur, het totaaloverzicht van alle ondergrondse infra en de grondradar.

Informatie bundelen
De eerste stap is het verzamelen van alle beschikbare informatie over de ligging van kabels en leidingen in het desbetreffende gebied, vanuit verschillende bronnen en in verschillende formaten. Het betreft hier informatie van de Basis Beheerkaart Kabel Situatie (BBKS), Geul Inhouds Lijsten (GIL) inclusief water- en brandleidingen, elektrische installaties, wisselverwarming en gas, riolering, drainage en hemelwaterafvoer. Deze informatie wordt gebundeld en weergegeven in een totaaloverzicht. Het resultaat is een scherm met een vector-bestand, dat ‘buiten’ wordt gebruikt voor de oriëntatie en controle op de juiste ligging.

Huidige ligging
Of de ondergrondse infra daadwerkelijk op die plek ligt die de kaart aangeeft, toont de grondradar op de andere helft van het beeldscherm. Op deze manier is snel en overzichtelijk controle van de huidige liggingsgegevens mogelijk. Wijkt de ligging af, dan geeft de radar de juiste locatie aan. Alle resultaten worden vervolgens verwerkt op de tekeningen en in de databestanden.

Minder schade
In een bouwcombinatie met BAM Headline en Oranjewoud heeft Movares deze innovatieve manier ontwikkeld voor het in beeld brengen van ondergrondse infra. De nieuwe methode verlaagt het risico op schade bij werkzaamheden aanzienlijk en voorkomt daarmee extra kosten en hinder.De methode kan ook in andere sectoren gebruikt worden.

Grip Op Ondergrondse Infra (GOOI)

Veel kennis met deze innovatieve manier van grondradaren hebben we opgedaan in het project Grip Op Ondergrondse Infra (GOOI), in opdracht van ProRail.
Het project GOOI heeft als doel de kabels en leidingen en andere obstakels langs het spoor in kaart te brengen en deze gegevens op een gestructureerde wijze op te slaan, zodat er een betrouwbaarder beeld ontstaat van de ondergrondse infra vóór de start van de werkzaamheden. Hierdoor verkleint het risico op beschadigingen aan de ondergrondse infra aanzienlijk.

Detectieplan
In het project GOOI stelt Movares na een deskstudie samen met partner BAM een detectieplan op. In dit plan wordt de route met de grondradar bepaald met daarin de kabels en leidingen van zowel ProRail als derden (WION) die langs de spoorbaan gedetecteerd en gelokaliseerd moeten worden. Tijdens de uitvoering van het detectieplan wordt de exacte ligging van de kabels en leidingen digitaal, op X,Y,Z-coördinaten, door de grondradar vastgelegd.

Nauwkeurig in beeld
Als blijkt dat er – ondanks het gebruik van de professionele grondradarapparatuur – onzichtbare ondergrondse objecten of onduidelijkheden in beeld gebracht worden die niet traceerbaar zijn, worden deze obstakels door middel van proefsleuven zichtbaar gemaakt. De bovengrondse objecten brengen we digitaal in kaart met GpS (Global position System) apparatuur. Op deze manier brengen we alle objecten nauwkeurig digitaal in kaart, voorzien van een X,Y-coördinaat.

Actuele situatie
Parallel aan dit proces worden tekening- en databestanden digitaal opgewaardeerd en geconverteerd naar de laatste voorschriften van ProRail. Na een grondige analyse van de digitale veldwerkgegevens voegen we de geconverteerde tekening- en databestanden samen in Microstation en werken we deze bij naar de actuele situatie.

De interne kwaliteitscontrole is de laatste stap in het proces. Als de tekening- en data bestanden digitaal zijn gecontroleerd en akkoord zijn bevonden, bieden we de bestanden aan bij de opdrachtgever.