Op steeds grotere schaal wordt data ingewonnen met behulp van sensoren. Maar dan? Veel partijen weten niet goed wat ze vervolgens met al die data kunnen doen. Terwijl die waardevolle informatie bevatten om uitspraken te doen over de constructieve veiligheid van kunstwerken. Samen met Fugro kunnen wij data inwinnen, analyseren en u adviseren over de levensduur van diverse constructies. Het resultaat: optimale levensbewaking van uw assets.

Data-acquisitie en data-analyse

Fugro is specialist als het gaat om data-acquisitie en data-analyse. Wij hebben veel kennis van constructies. Een en een is twee. Samen weten we exact wat we moeten meten, waar we gaan meten en hoe we dat gaan vertalen naar concrete informatie waar u als asset-owner of beheerder iets aan heeft. Betrouwbare data uit een generiek datamodel omzetten in grote voorspelbaarheid van assets. Daarin maken we samen het verschil.

Predictive sensor-driven maintenance

Asset-owners staan namelijk voor grote uitdagingen nu veel bruggen aan het eind van hun technische levensduur komen. Zij moeten objectief de veiligheid en beschikbaarheid van hun assets kunnen aantonen en vaststellen of objecten voldoen aan prestatie-eisen. Wilt u ook meer grip op de programmering? Weten wanneer iets toe is aan groot onderhoud, renovatie of vervanging? Sensoren leveren die waardevolle informatie op basis waarvan we voorspellingen en uitspraken rondom het assetmanagement kunnen doen. Ofwel: Samen zijn we in staat met sensoren ‘predictive sensor-driven maintenance’ toe te passen.

Constructief gedrag steeds beter leren kennen

Sensoren laten ook duidelijk de consequenties zien van ander gebruik door de tijd heen: zwaardere of meer belasting dan waarvoor het object is ontworpen en wat de consequenties daarvan zijn voor de beschikbaarheid en veiligheid. Door sensoring leer je het constructieve gedrag van bruggen, sluizen, tunnels tot kademuren steeds beter kennen. Als je een object continu meet en monitort, ga je effecten zien waar je normaal gesproken geen rekening mee zou houden en kun je daar tijdig actie op ondernemen.

In control op assets

Het budget voor vervanging en renovaties is beperkt. Vanzelfsprekend wilt u alleen investeren waar de noodzaak het grootst is. In dit verband wordt steeds vaker gesproken over ‘digital twins’, maar dat is geen doel op zich. Die moeten uiteindelijk eerst gevuld worden met informatie. Het gaat erom dat u ‘in control’ bent op uw assets doordat wij de constructieve veiligheid kunnen waarborgen! De essentie is de juiste informatie krijgen en verwerken, en daar nuttige dingen mee doen.

Lees ook het artikel in ons relatiemagazine

Assetmanagement data toepassingen