Elke betonconstructie vanaf het allereerste ontwerp 100% getoetst en voorspelbare eindresultaten. Met het unieke ontwerpprogramma UC1-Concrete is dit mogelijk voor zowel nieuwbouw als herberekeningen. UC1-Concrete is een door Movares ontwikkelde manier van parametrisch ontwerpen die zorgt voor optimale afmetingen en optimale wapening in kunstwerken. Tegelijkertijd kunnen we ook de milieu-impact van ons ontwerp doorrekenen en sturen op een zo duurzaam mogelijk ontwerp. Voor u betekent dit een ontwerp met hoge kwaliteit, makkelijk te wijzigen en geen discussies meer of de maatgevende situatie is beschouwd.

Betonconstructies betrouwbaar berekend

Betrouwbaar en voorspelbaar: dat is cruciaal in projecten. Niemand wil uitloop in tijd of extra kosten. UC1 rekent de gehele constructie door met de juiste combinatie van krachten. Zonder vereenvoudigingen en met een gevalideerde kwaliteit, gebaseerd op de Eurocodes. De resultaten worden aantoonbaar gerapporteerd en ondersteund met 3D-visualisaties. Bij een handmatige berekening wordt slechts een deel van de constructie getoetst, gebaseerd op expert judgement. Met UC1 worden alle ontwerpmarges inzichtelijk gemaakt en getoetst. Alle toetsen hebben hetzelfde kwaliteitsniveau.

Exacte gegevens

Ons ontwerpprogramma UC1 levert exacte gegevens op in plaats van aannames. Het resultaat:
⦁ Grip op het proces: optimale oplossingen
⦁ Grip op kosten: reductie van grondstoffen, alleen materiaal gebruiken waar nodig
⦁ Grip op risico’s: risicoreductie door hoge betrouwbaarheid en voorspelbaarheid.
En dit alles met een zo laag mogelijke milieu-impact.

De optimale oplossing

Door de intelligentie van het ontwerpprogramma is het mogelijk om meerdere opties te genereren met verschillende parameters. Uit een grote hoeveelheid varianten wordt de optimale oplossing bepaald wat betreft materiaalhoeveelheid, inpasbaarheid, ruimtebeslag en duurzaamheid. Door gebruik te maken van geschikte onderling verbonden parameters, worden de resultaten continu vergeleken in elke fase van het proces. Hierdoor kunnen de beste keuzes worden gemaakt bij ontwerpwijzigingen.

Toepassingen

Ons ontwerpprogramma UC1 kent de volgende toepassingen:
⦁ Ontwerpen van constructies in zowel tender-, ontwerp- als realisatiefase
⦁ Herberekeningen van kunstwerken
⦁ Validatiemiddel wapeningsberekeningen van aannemers
⦁ Wapeningsgenerator op basis van SCIA Engineer of RFEM-resultaten.

Parametrisch ontwerpen

Ontwerpen is vrijwel altijd een iteratief proces: tijdens het ontwerpproces ontstaan nieuwe vragen en nieuwe inzichten. Om de ideeën visueel te maken, gebruiken veel ontwerpers BIM. Echter, veel BIM-modellen worden zó gebouwd dat ze moeilijk interactief aan te passen zijn, zeker wanneer het gaat om modellen die geometrisch complex zijn. Is het nodig één onderdeel aan te passen? Dan moeten vaak ook wijzigingen worden gedaan aan gerelateerde onderdelen. Een intensieve klus! Reden voor ontwerpers om steeds vaker parametrische ontwerpsoftware te gebruiken. UC1 is zo in te zetten in het parametrisch model dat het grote voordelen oplevert voor het totale ontwerpproces. De basis is een FEM-berekening.

Ontwerpprogramma UC1-Concrete

UC1 is nu nog ontwikkeld als betonformule, maar zal ook geschikt worden gemaakt voor andere materialen. Met het ontwerpprogramma UC1 bieden wij u de volgende services aan:

Ontwerpen van betonconstructies:

⦁ Optimale hoofdafmetingen
⦁ Ontwerpwijzigingen doorvoeren
⦁ Optimaal wapeningsontwerp

⦁ Interactieve 3D-visualisaties van uw ontwerp
⦁ Herberekenen van betonconstructies
⦁ Wapeningsgenerator

⦁ Uitwerken van wapeningsvarianten
⦁ Controle inpasbaarheid van wapening
⦁ Optimaal wapeningsontwerp

⦁ Rapportages:

⦁ Ontwerpvalidaties
⦁ Verificatierapport B&W en TIS

Movares Magazine

Lees het hele  interview met de opdrachtgever over optimaal betonontwerp met uc1-concrete