Movares is van oorsprong een spoorgerelateerd ingenieursbureau. De ecologen hebben daarom ruime ervaring op het gebied van infrastructuur en ontsnippering van de natuur.  Spoorwegen en wegen kunnen een grote impact hebben op populaties van diersoorten. Leefgebieden raken versnipperd.

Oplossingen kunnen worden gevonden in kleine faunatunnels tot grote voorzieningen zoals ecoducten. Ook het slim omgaan met rasters en eventuele uittreedvoorzieningen is relevant. Oplossingen zijn altijd afhankelijk van de doelsoorten en het betreffende gebied, en vereist maatwerk. Movares doet onderzoek, maakt ontwerpen en voert toezichthouding en monitoring uit. Dit geldt zowel voor ontsnippering van bestaande infrastructuur als van nieuwe infrastructuur.