Onafhankelijk incidentonderzoek

Incidenten kunnen optreden in weg- rail- water of energie infrastructuren. Ondanks alle zorgvuldig ontworpen systemen en goed opgeleide medewerkers gaat er soms iets mis. Wij kunnen in zo’n geval voor u een onafhankelijk incidentonderzoek uitvoeren en adviseren over verbetermaatregelen. We hebben hiervoor de beschikking over experts die in staat zijn technisch en menselijk falen vast te stellen.


Een incident of bijna-incident vereist onmiddellijke actie. Immers de kans op herhaling is altijd aanwezig.

Start van het onderzoek

Bij de start van het onderzoek worden de situatie ter plaatse van het incident (infra, materieel) en de betrokken personen vastgelegd. Ook worden geluidsopnamen van de bedienpost en logbestanden van de technische systemen veilig gesteld. In overleg met u als opdrachtgever worden de te beantwoorden onderzoeksvragen vastgesteld. Voor de vervolgonderzoeken worden door ons waar nodig experts ingeschakeld.

Feitenonderzoeken

Bij  feitenonderzoeken valt te denken aan nader infra- en materieelonderzoek, het uitlezen van logbestanden van systemen, het afluisteren van geluidsopnamen van de bedienposten, het interviewen van betrokkenen, etc. Op basis hiervan kan een tijdlijn gemaakt worden waarin alle feiten die van belang zijn bij het ontstaan en afhandelen van het incident worden weergeven.

Oorzaakanalyse

Afhankelijk van incident en onderzoeksvragen wordt bepaald met welke methode(n) de oorzaken geanalyseerd zullen worden. Waar nodig zullen de technische experts uit de feitenonderzoeksfase opnieuw geraadpleegd worden en verdiepen we ons ook in achterliggende menselijke factoren, regelgeving en opleidingen. Deze fase wordt afgesloten met het beantwoorden van uw onderzoeksvragen.

Maatregelen

Tot slot zullen we in samenspraak met u als opdrachtgever bepalen welke maatregelen nodig zijn om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Hierbij kan men denken aan het aanpassen van een opleiding voor uw medewerkers, maar ook aanpassingen in technische systemen zijn denkbaar.

Ervaring

Als Movares hebben wij ervaring met het onderzoeken van ontsporingen van reizigers- en goederentreinen, lightrailincidenten en lekkage van gevaarlijke stoffen.