U wilt een betrouwbare en veilige energievoorziening, waarbij wordt geanticipeerd op: 

 • toekomstige scenario’s voor de energievoorziening
 • groei van het productievermogen
 • groei van duurzame en decentrale elektriciteitsproductie (vraag en aanbod van elektrische energie)
 • toename van de intermitterende productie (windenergie
 • capaciteitsuitbreiding en tegelijkertijd optimalisatie van het netwerk
 • de toename van nationale en internationale regelgeving
 • het slimmer sturen en regelen van de elektriciteitstromen, waarbij het systeembeheer en de bedrijfsvoering complexer wordt (smart grid)

Deze eisen vertalen zich in het ontwerp van een (complex) midden- en hoogspanningsnetwerk. De (private) netbeheerders stellen hoge eisen aan de kwaliteit, de betrouwbaarheid en veiligheid van deze energievoorziening, waarbij het risico op uitval- en bedrijfsonderbreking wordt geminimaliseerd. Dit vereist specialistische kennis en daarmee een deskundige partner voor het ontwerp, aanpassingen en onderhoud van de netwerken.
Movares beschikt over uitgebreide kennis en ervaring waarmee netbeheerders kunnen worden ondersteund bij het ontwikkelen of verbeteren van het netwerkmodel en netwerkapplicaties. We bieden een reeks services en oplossingen waaronder:

 • ontwikkeling toekomstscenario’s
 • netstudies en netsimulaties (ontwikkeling netwerkmodel)
 • advisering m.b.t. verbetermaatregelen (incl. noodvoorzieningen)
 • analyse en aanbevelingen t.a.v. de operationele processen
 • training netwerkmodellering

 
We hebben processen en tools ontwikkeld waarmee we snel (potentiële) problemen kunnen analyseren en oplossen, waardoor de betrouwbaarheid en kwaliteit van het model aanzienlijk verbetert. Onze advisering bestaat uit de hele cyclus van haalbaarheidsonderzoeken tot en met het oplossen van knelpunten tijdens de bedrijfsvoering. Tenslotte participeren wij ook actief in IEC SG3 Smart Grids. Het platform dat internationaal richting geeft aan de ontwikkeling van  Smart Grids en daarmee anticipeert op de toekomstige ontwikkelingen t.a.v. het netontwerp.