In onze moderne maatschappij is elektriciteit een basisbehoefte. Movares Energy adviseert bedrijven, overheden en netbeheerders bij het maken van de juiste beslissingen om de betrouwbaarheid en spanningskwaliteit van hun elektriciteitsnetten te verbeteren en inzichtelijk te maken. Een goede power quality blijft zo gehandhaaft.

Wat is power quality?

Power quality is een verzamelnaam voor de kwaliteit van elektriciteit en wordt in vakjargon aangeduid als stroom- en spanningskwaliteit. Een slechte power quality kan tot schade aan of uitval van apparatuur leiden. Onze adviseurs helpen u graag met het in kaart brengen van de sterke en zwakke plekken in uw elektriciteitsvoorziening. Zij beschikken over veel praktijkervaring en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en verbetermogelijkheden. Op verzoek verzorgen wij ook cursussen op maat, die nader ingaan op onder andere individuele spanningsverschijnselen, normontwikkelingen en verbetermogelijkheden. Movares heeft veel ervaring met systemen die de power quality bewaken. Wij kunnen u begeleiden bij het selecteren en beheren van een meetsysteem dat voldoet aan standaarden én aansluit bij de geldende regelgeving. Dit laatste is bij veel fabrikanten helaas niet vanzelfsprekend!

Onafhankelijk storingsonderzoek

Een betrouwbaar elektriciteitsnet dat hoge prestaties levert. Dat is wat bedrijven en netbeheerders nastreven. Een storing echter is niet altijd te voorkomen. Movares Energy voert regelmatig onafhankelijke storingsonderzoeken uit, inclusief faalanalyses van componenten als schakelapparatuur, kabels en transformatoren. Hierbij wordt achterhaald wat de oorzaak is en hoe het risico op herhaling kan worden verkleind. Waar van toepassing wordt gebruik gemaakt van het erkende laboratorium van Laborelec voor nader assetonderzoek. Door het vergelijken met andere bedrijven of landen (benchmarking) wordt uw kwaliteit in perspectief geplaatst. Movares Energy is verantwoordelijk voor de landelijke storingsrapportage over alle netvlakken in Nederland en hierdoor goed op de hoogte van de juiste kengetallen.

Technische due diligence

Sinds 2010 heeft Movares Energy diverse technische due diligence onderzoeken uitgevoerd. Bij dit onderzoek bepalen wij de technische staat en restlevensduur van een net. Veelal vanwege een geplande overname. Tijdens het onderzoek maken we gebruik van een zelf ontwikkeld waardemodel dat zich richt op de voornaamste assets en gebruik maakt van onder andere de onderhoudsgeschiedenis, storingsinformatie en het materiaaltype. Er wordt nauw samengewerkt met een partner die de economische waardebepaling van het net voor haar rekening neemt. Een belangrijk onderdeel van de opdrachten vormt het uitvoeren van steekproefsgewijze audits in het veld om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de asset data vast te stellen.

Downloads

Projectvoorbeelden