Door de juiste contract vorm te selecteren kunnen,  behalve de gewenste  risico verdeling over de contract partijen ook andere specifieke doelen van opdrachtgevers worden meegenomen.

Zodra de eerste planvorming- en ontwerpactiviteiten van een project hebben plaatsgevonden en  de plannen concreter worden, kan ook  ook het aspect uitvoering worden meegewogen.

De afdeling Contract- en Aanbestedingsadvies van Movares begeleidt u bij het beheersen van dit  inkoopproces en het nemen van de juiste beslissingen op het gebied van risicobeheersing, contractvorming, aanbestedingen en contractmanagement. Zo kan Movares u helpen beheersbaar uw wensen te realiseren.