Onderhoud, energieverbruik, de keuze van een installateur of leverancier. Het vak van liften, roltrappen en gevelonderhoudinstallaties vraagt om specialistische kennis. Ook als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociale veiligheid. Kennis die u wellicht niet of beperkt in huis heeft, zowel op technisch gebied, als op het gebied van de markt. Movares heeft daarvoor de benodigde kennis in huis, met specialisten uit het vak en de markt zelf.

Totaalpakket
Met Movares haalt u een totaalpakket in huis. Naast onze specialisten op het gebied van liften, roltrappen en gevelonderhoudinstallaties, beschikken wij ook over bouwkundige, constructieve en elektrotechnische experts. Daardoor kunnen wij integraal werken. Dit is praktisch als er bijvoorbeeld een lift in een bestaande situatie moet worden ingepast. Of als er kabels en leidingen moeten worden verlegd. Ook kan een integrale aanpak wenselijk zijn om praktijkervaring in de initiatief- of ontwerpfase in te brengen. Zo’n aanpak is niet alleen kostenefficiënt, u haalt daardoor ook meer uit hetzelfde bedrijf.

Onafhankelijk advies
Movares is een onafhankelijke partij, met visie op de sector. Dit betekent dat wij zonder afspraken met leveranciers en installateurs kunnen werken aan de optimale oplossing voor uw vraagstuk. Bijvoorbeeld door een lange-termijnplan te ontwikkelen over kostenefficiënt beheer en onderhoud. Of door een bijbehorende planning op te zetten met de juiste onderhoudsvoorschriften. Verder verzorgen wij voor u werkomschrijvingen, programma’s van eisen, bestekken en aanbestedingsdocumenten, die perfect aansluiten bij uw wensen. Uiteraard zorgen wij voor advies op maat over producten en projecten, vanuit onze kennis over alle merken en type liften, roltrappen en gevelonderhoudinstallaties. Wij helpen u bij de keuze van het type lift of roltrap dat in uw specifieke situatie of openbare omgeving past.

Ontzorgen
Movares begeleidt een project van A tot en met Z. Wij streven daarbij naar zo hoog mogelijke beschikbaarheid en betrouwbaarheid, tegen minimale kosten. Uw vraagstuk is bij ons in goede handen, van haalbaarheidsstudies tot de oplevering. Wij weten welke eisen er aan installaties moeten worden gesteld en bewaken zorgvuldig financiële afspraken. Heeft u ondersteuning nodig bij aanbestedingen, conditiebepalingen (bijvoorbeeld volgens NEN 2767) en capaciteitsberekeningen of –metingen? Is er onderzoek nodig naar de technische staat en restlevensduur van een installatie? Wilt u meer grip op de aannemer en zoekt u naar de juiste kennis en ervaring voor het uitvoeren van hoogwaardig project-, proces- en contractmanagement? Met Movares haalt u een partner in huis van betekenis. Zodat ú zich geen zorgen hoeft te maken.