De wereld van ov-omgevingen is complex. Er zijn verschillende ov-partijen met ieder hun eigen methoden. Bovendien zitten zij met verschillende gemeentelijke beheerders aan tafel met specifieke afspraken per plek (perron, plein, gebouw, etc.). Hier ontstond de behoefte aan een gemeenschappelijke taal.

Kwaliteitscatalogus voor ov-gebieden

Om de kwaliteit van omgevingen meetbaar en vergelijkbaar te maken wordt vaak gebruik gemaakt van kwaliteitscatalogi. Deze kwaliteitscatalogi voor openbare ruimte worden nu al door meer dan 50 % van gemeentes toegepast. De foto’s, beschrijvingen en prestatie-eisen in de kwaliteitscatalogus stellen beheerders van openbare ruimte namelijk in staat om inzichtelijk te communiceren met hun bestuurders, gebruikers en uitvoerders van het onderhoud. Tot nu toe ontbrak voor ov-gebieden zo’n catalogus. In opdracht van CROW (kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) bundelden Movares, Cyber, Boiten Advies en Projecten en de DSP-groep hun krachten en ontwikkelden een kwaliteitscatalogus voor stationsomgevingen. De kracht van de catalogus is de standaardisering van kwaliteitsniveaus.

De reiziger centraal

Met de kwaliteitscatalogus kan de kwaliteit van alle ov-omgevingen, zowel de complexe stedelijke knooppunten als de meer rurale stationslocaties, gemeten, vergeleken en gemonitord worden. Aan de hand van de beelden in de kwaliteitscatalogus kunnen eigenaren, bestuurders, beheerders en reizigers communiceren en afspraken maken over de huidige en gewenste kwaliteit van de omgeving gekoppeld aan hun budgetten. In de kwaliteitscatalogus voor ov-omgevingen staat de beleving van de stationsomgeving van de reiziger centraal. Factoren die deze beleving beïnvloeden zijn vertaald naar circa vijftig beeldmeetlatten. Een aantal hiervan is uniek, zoals ‘sociaal toezicht’, ‘zwerfafval in spoorbak’ en ‘bewegwijzering’. Het gaat niet alleen over de onderhoudsstaat, zoals bij de kwaliteitscatalogus voor de openbare ruimte, maar ook over inrichting, snelheid, veiligheid, gemak en comfort. Aspecten die met name in ov omgevingen van belang zijn.

Tot standkoming

Er is een CROW-werkgroep geformeerd met vertegenwoordigers van NS, ProRail, Stedenbaan plus, stadsgewest Haaglanden, stadregio Rotterdam, HTM, gemeente Arnhem, Stichting Nederland schoon en de adviesbureaus. In samenwerking met deze werkgroep is het beeldenboek ontwikkeld.
De definitieve publicatie verschijnt verschijnt online in september 2014. De uitgave is niet alleen bedoeld voor politici, bestuurders, managers en beheerders, maar juist ook voor gebruikers van de ov-omgeving. De komende periode wordt de kwaliteitscatalogus toegepast en vanuit deze ervaringen steeds verder ontwikkeld. Movares doet dit samen met de betrokken adviesbureaus.

Heeft u interesse om deze catalogus te testen of de mogelijkheden hiervoor in uw gemeente of uw vervoersgebied te onderzoeken, neem dan contact met ons op.