Knooppunten vormen belangrijke onderdelen van onze verkeer- en vervoernetwerken. Ze moeten zorgen voor een naadloze overstap tussen de verschillende vervoerswijzen als intercity, stoptrein, metro, tram of bus, maar ook voor uitwisseling met taxi, fiets (eigen fiets, huurfiets en ov-fiets), elektrische fiets/scooter en de deelauto, huurauto en personenauto.

Een goed functionerend knooppunt ligt op een strategische plek en heeft een eigentijdse hoogwaardige uitstraling met een prettig verblijfsklimaat. Om dit te realiseren is goed advies vaak zeer welkom. Movares kan u helpen bij:

  • Het opstellen van een Programma van Eisen op basis van de te verwachten aantallen treinen, bussen, metro’s en trams. We kunnen knooppunten ontwerpen en vervolgens simuleren met Vissim om de afwikkeling en capaciteit te beoordelen, inclusief loopstromenonderzoek.
  • Dynamische reizigersinformatie systemen (DRIS) of programmatuur voor een dynamisch busstation.
  • Inzicht krijgen in de vervoerspotentie van de knoop en de reizigersstromen en netwerkopbouw die daar bij komt kijken.
  • Het verbeteren van de sociale veiligheid op knooppunten. Sociale veiligheid is een belangrijk aandachtspunt binnen de ontwerpen van Movares. Naast het monitoren van de ontwikkeling van sociale veiligheid bij reizigers en personeel ondersteunen we overheden bij het opstellen van beleid- en actieplannen om sociale veiligheid te verbeteren.
  • Het verbeteren van ketenmobiliteit
  • Gebiedsontwikkeling rond knooppunten en haltes. Deze locaties lenen zich uitstekend voor het creëren van een stedelijke programmatische mix-kwaliteit om in te wonen, werken en recreëren.
  • De toegankelijkheid van knooppunten en haltes. Movares adviseert en begeleidt overheden bij het opstellen en bepalen van hun visie omtrent dit onderwerp. Daarnaast begeleiden we het proces om bij gemeenten, provincies en kaderwetgebieden het rijdend materieel en bushaltes daadwerkelijk toegankelijk te maken. Wij kunnen u helpen om uw haltes te beheren, en om uw reizigers duidelijk te maken welke haltes wel en welke nog niet toegankelijk zijn. Kijk op: www.halteinfo.nl

Onze kracht ligt in de integrale aanpak. Als verkeerskundigen kijken wij samen met onze collega’s van Stedenbouw, Architectuur en Gebiedsontwikkeling naar de opgaven van knooppunten en haltes.

Leefbaarheidscan

Zeker in gebieden waar de dynamiek van mobiliteit een rol speelt is niet alleen de functionaliteit, maar ook de belevingswaarde van belang voor een leefbaar gebied. In een quick scan analyseren wij locaties op gebruikers-, belevings- en toekomstwaarde en doen wij voorstellen voor een leefbare, duurzame plek.