Wissels zorgen nog altijd voor een substantieel percentage van de storingen op het spoorwegnet. Dit is hinderlijk voor zowel reizigers als spoorbeheerders. Daarom heeft Movares als eerste in Europa een Wissel Kenniscentrum opgericht. Onze specialisten ontwerpen geïntegreerde wissels in 3D, zodat de industrie ‘foutloze’ wissels kan bouwen en het aantal storingen aanzienlijk vermindert.

Integrale aanpak

Bijzonder is de integrale aanpak van het Kenniscentrum. Traditioneel werd een wissel beschouwd als een samengebouwd en samenwerkend stelsel van componenten die door verschillende vakrichtingen – baan & spoorwegbouw, wisselverwarming, beveiliging, besturing en bediening  –  waren ontwikkeld. In de eigentijdse benadering van het Kenniscentrum is een wissel een eenduidig gedefinieerd en als zodanig ontworpen component van de railinfrastructuur met ‘plug and play’ eigenschappen, die nagenoeg zonder verstoringen functioneert.

Foutloos wissel

‘Een auto koop je ook niet in de vorm van losse onderdelen’, stelt initiatiefnemer Jos Burgemeester. ‘Waarom zou je dat met een wissel dan wel doen? Wij leveren als eerste in Europa een geïntegreerd ontwerp op basis waarvan de industrie eenvoudig een foutloos wissel bouwt.’

Contactpersonen van het Kenniscentrum Wissels Nederland zijn ing. J.W.F. Burgemeester, manager Baan- en Spoorwegbouw en ing. G. van Ettekoven, Adviseur Bovenbouwconstructies.

U kunt per e-mail contact opnemen via kenniscentrumwissels@movares.nl.