De ecologen van Movares komen veel buiten voor veldinventarisaties. Er is expertise aanwezig op het gebied van een groot aantal soortgroepen, onder andere (water)planten, vogels, vleermuizen, reptielen, amfibieen en vissen. Deze veldkennis wordt ingezet in het kader van natuurwetgeving, beheer, monitoring of gebiedsvisies. Het gaat hierbij zowel om kleinere locaties, bijvoorbeeld een pand dat wordt gesloopt, als om grote gebieden, bijvoorbeeld kilometers weg- of spoorberm.