De Nederlandse bouwwereld heeft steeds meer oog voor duurzaamheid voor mens en dier. Steeds duidelijker wordt dat om te komen tot een duurzaam project, een evenwicht tussen economische, sociale én ecologische belangen onmisbaar is. Eigenaren, beheerders en ontwikkelaars zijn daarom op zoek naar reële en praktische oplossingen om duurzaamheid daadwerkelijk te realiseren. Movares heeft ruime ervaring met de combinatie van bouwprojecten (infrastructuur en bouwwerken), duurzaamheid en ecologie. Zo ontstond het idee van ‘instant’-faunavoorzieningen. Deze ecologische toepassingen zijn eenvoudig en relatief goedkoop aan te brengen in zowel nieuwe projecten als in bestaande infrastructuur of bebouwing. Denk bijvoorbeeld aan faunaloopplanken in een duiker of openingen voor vleermuizen in een landhoofd of steunpilaar. Ook bij gebouwen zijn diverse voorzieningen mogelijk voor gebouwbewonende fauna zoals vleermuizen, gierzwaluw en huismus.

Van ontwerp en inpassing naar realisatie en monitoring
Bent u benieuwd wat voor u de meest geschikte mogelijkheden zijn? Movares denkt graag met u mee en gaat met plezier samen met u op zoek naar de beste oplossing. Wij kunnen voor u het gehele proces van voorbereiding en realisatie verzorgen. Dit begint met het aanwijzen van de meest kansrijke locaties voor fauna-voorzieningen. De ontwerpen van Movares zijn praktisch en makkelijk uitvoerbaar. Ze bevatten een nauwkeurige beschrijving van de maatvoering en materiaalkeuze. Indien gewenst begeleiden we bij het plaatsen van de toepassing zodat de voorziening op de juiste manier wordt aangebracht. Na plaatsing kan Movares de voorzieningen monitoren, wat leuke informatie oplevert voor bewoners of eigenaren/beheerders.