Human factors

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de menselijke factor bij 60 tot 90% van de ongevallen een rol heeft gespeeld. Het werk wordt veiliger als er meer aandacht is voor de zogenaamde human factors. Human factors is het wetenschappelijke vakgebied dat de interactie tussen de mens en systemen onderzoekt en die kennis toepast in ontwerpen. Op die manier wordt het werk prettiger, veiliger en gezonder en verbeteren de systeemprestaties.

Mensgericht ontwerpen van producten en processen, dat is de sleutel tot succes. De vraag is: hoe doe je dat? Hoe kun je de human factors integreren in projecten en processen? Movares kan u hierover praktijkgericht advies geven, zodat u het onderwerp human factors concreet mee kunt nemen in uw organisatie.

Nieuwe en bestaande processen en systemen
Door aandacht te schenken aan de human factors wordt de eindgebruiker binnen het systeem centraal gesteld. Dit zorgt ervoor dat processen en systemen dusdanig ingericht worden dat een optimaal resultaat behaald kan worden, zowel bij nieuwe als bij bestaande processen en systemen.

  • (her)Inrichting van systemen / processen

Bij het (her)inrichten van systemen en processen is het van groot belang ‘onlogische elementen’ eruit te halen en ervoor te zorgen dat het proces werkbaar is. Movares heeft hiervoor een aantal experts die u kunnen adviseren. Of het nu gaat over de bediening van een brug, het inrichten van een tunnel of een systeem dat de machinist ondersteunt.

  • Bestaande systemen / processen

Wilt u een systeem of proces beter en veiliger laten presteren? Dan kan een human factor-analyse inzicht geven in de knelpunten en de mogelijkheden tot verbetering. Movares maakt hiervoor gebruik van verschillende methoden die gericht zijn op het menselijke aspect, zoals HRA, HFACS en HAZOP. Samen met u kijken we graag welke maatregelen we toe kunnen passen om tot praktische oplossingen te komen.