Voor grondmechanica en gronddynamica wordt bij geotechniek gebruik gemaakt van meerdere programma’s: van de meest gangbare berekeningsmethoden (m.b.v. D-serie van Deltares) tot complexe 2D en 3D EEM-berekeningen (m.b.v. PLAXIS).

Het gebruik van programma’s zoals PLAXIS vereist een hoge kennis van geotechniek, richtlijnen en normen, numerieke wiskunde en praktijkervaring. De samenwerking binnen de groep Geotechniek van Movares zorgt ervoor dat het theoretische model goed is, waarbij ook de uitvoering van de werkzaamheden zijn verwerkt.

Voorbeeldproject: KARGO-project