Movares ontwikkelt de next-generation Full Scale Virtuele Treinsimulator voor de opleiding van machinisten in een virtuele omgeving. De treinsimulatoren die nu gebruikt worden om machinisten op te leiden schieten op een aantal punten tekort. Het aanmaken van trainingsscenario’s is handwerk en de koppeling met andere systemen is vrijwel onmogelijk. Ook oogt de virtuele omgeving vaak zeer gedateerd waardoor het teveel afwijkt van de realiteit. De Full Scale Virtuele Treinsimulator biedt de oplossing.

Mogelijkheden treinsimulator

De nieuwe applicatie van Movares heeft de volgende functies, simulatie van:
– technische innovaties in de trein, zoals snelheidsadvisering, ERTMS-bediening, het ORBIT waarschuwingssysteem en het gebruik van tablet interfaces
– technische innovaties in de baan, zoals verkorte blokken, doorgaand remmen, en variatie in remtabellen
– nieuwe baanvakken, hoogfrequent spoor, nieuwe vertrekprocedures en dynamische remcriteria vanuit het automatische treinbeïnvloeding systeem (ATB-vv)
– naspelen van echte ritten op basis van data uit boordcomputers
– in een volledige VR/3D en motion-platform ondersteunde installatie

Innovatieve oplossing: Oculus Rift en Leap Motion

Onze oplossing bestaat uit de ontwikkeling van een eigen laag in de game engine die enerzijds kan koppelen met HORTUS en anderzijds de Unity renderer aanstuurt. HORTUS is de innovatieve en flexibele simulator voor het rijden van treinen. Met HORTUS kan treindata worden ingelezen en kunnen treinen realistisch gesimuleerd worden. Alle berekende waarden worden doorgestuurd naar de 3D Unity omgeving. Via de Unity scripting language worden de 3D objecten in de virtuele omgeving aangestuurd. Alle elementen in de omgeving worden gelogd en opgeslagen zodat elke rit tot in de details opnieuw afgespeeld kan worden en gebruikt kan worden voor onderzoek. Om de beleving van realisme bij machinisten te vergroten zal op basis van een Oculus Rift en Leap Motion getracht worden om de simulator te bedienen via manipulatie van actuele 3D objecten door de machinist. De doelstelling is om alle virtuele componenten verwisselbaar te maken om de basistechniek in te kunnen zetten voor verschillende andere toepassingen, zoals training voor trams en eventueel ook andere voertuigen. Deze techniek is zeer nieuw (in de wereld) en de uitdaging ligt bij Movares om de achterliggende aansturing zelf te ontwikkelen. Om het echt realistisch te maken wordt deze techniek gekoppeld aan een geavanceerd hydraulisch motion-platform.

Nieuwe principes op het gebied van informatietechnologie

Feitelijk wordt in dit project een game ontwikkeld met een zeer hoge mate van fysische nauwkeurigheid, flexibiliteit en connectiviteit met andere systemen. Dit is niet alleen een innovatie voor Movares maar een innovatie binnen de hele spoorwegbranche.

Rail-Tech 2015 Innovation Award

De organisatie van Rail-Tech 2015 heeft de tien genomineerde spoorbedrijven voor de Innovation Award bekendgemaakt. Een deskundige jury, onder voorzitterschap van professor Rolf Dollevoet van de TU Delft beoordeelt de inzendingen. Movares is genomineerd met de Virtuele treinsimulator. Stem nu op onze nominatie.

Movares ontwikkelt een virtuele treinsimulator die machinisten traint in een virtuele omgeving. De virtuele omgeving is aangepast aan de huidige situatie op het spoor, waardoor de machinisten een goed beeld krijgen van de werkelijkheid. is up to date, waardoor het een goed beeld geeft van de werkelijke situatie op het spoor. De machinisten kunnen bekend worden met technische innovaties in de trein zoals snelheidsadvies, ERTMS en het ORBIT waarschuwingssysteem. Bekijk hier het video-interview over de treinsimulator.