Bij de aanleg van infrastructuur of de bouw van constructies moet in veel gevallen rekening worden gehouden met complexe belastingen. Vaak zijn er geen eenvoudige rekenmethodes om de effecten van dynamische belastingen door te rekenen en is specialistische kennis vereist. Het gaat hierbij om de meest uiteenlopende onderwerpen: hoe reageert een constructie op een chaotische wind- of waterbelasting;  hoe sterk moet een constructie zijn om intact te blijven onder hevige golfslag of een botsing; blijft een constructie intact na een botsing of aanvaring?

Geen pasklaar antwoord
Voor veel situaties met dynamische belastingen is geen pasklaar antwoord beschikbaar. Vuistregels en eenvoudige berekeningen houden onvoldoende rekening met allerlei niet-lineaire effecten die de oplossing sterk beïnvloeden, zodat in vrijwel alle gevallen computermodellen nodig zijn om een oplossing te genereren.

Breed scala aan modellen
Met behulp van een breed scala aan modellen zijn onze specialisten in staat om technisch complexe situaties door te rekenen. Wij gebruiken hiervoor eindige elementenmethodes (FEM) en diverse dynamische belastingsmodellen. Veelgebruikte softwarepakketen zijn ANSYS, LS-DYNA, Plaxis 3D, CFX en Matlab.
Movares heeft ervaring met berekeningen, simulaties en advisering over onder meer de volgende onderwerpen:

  • Impact, botsingen, aardbevingen en explosies;
  • Windbelasting;
  • Waterbelasting, bijvoorbeeld golfslagbelasting op dammen en dijken of regenwaterbelasting op een dak;
  • Bodembelasting en zetting van constructies;
  • Bewegende systemen en deeltjes, zoals erosie van bovenleiding en de stabiliteit van een ballastbed.

Door nauwe samenwerking met andere disciplines binnen Movares bieden onze specialisten u een integraal advies waar u als opdrachtgever op kunt bouwen.