In een tijd waarin aan gebouwen steeds hogere eisen gesteld worden aan duurzaamheid en energiezuinigheid biedt het benutten van zonne-energie een uitkomst. Gebruik van zonne-energie ontlast het milieu en kan daarom een concrete invulling aan uw duurzaamheidsambitie geven. Dankzij de huidige subsidiemogelijkheden, zoals de SDE+-subsidie, wordt het financieel steeds aantrekkelijker om over te gaan tot de aanschaf van zonnepanelen. Movares kan u helpen bij een technisch- en financieel haalbaarheidsonderzoek, een subsidieaanvraag, compleet ontwerp of zelfs een complete aanbesteding waarbij alle onzekerheden en risico’s in beeld zijn gebracht.

Duurzaamheidsambitie
Benutten van zonne-energie met behulp van zonnepanelen stelt u in staat een concrete invulling aan uw duurzaamheidsambitie te geven en uw energiegebruik geheel of gedeeltelijk te verduurzamen.

Duurzame uitstraling
Zonnepanelen kunnen een gebouw een zichtbare duurzame uitstraling geven. Onze architecten en experts zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maken samen met u esthetisch verantwoorde keuzes.

Haalbaarheid
Is het mogelijk zonnepanelen te plaatsen? Hoeveel energie kan daarmee dan worden opgewekt? Is de investering verantwoord? Met een zogenaamde quick-scan kijken wij op hoofdlijnen naar de technische- en financiële haalbaarheid en maken wij voor onze opdrachtgevers de mogelijkheden, kosten, opbrengsten en terugverdientijd inzichtelijk.

Van plan tot aanbesteding
Binnen Movares hebben wij alle expertises (installaties, constructies, bouwkunde, energie, contractmanagement)onder één dak. Daardoor kunnen wij zeer snel schakelen en bent u verzekerd van een efficiënte samenwerking en een integrale oplossing.

Bouwkundige en constructieve toets
Is het beoogde dak of constructie wel geschikt? Onze constructeurs kunnen deze vraag voor u beantwoorden zodat u exact weet wat mogelijk is of welke aanpassingen noodzakelijk zijn. Indien gewenst kunnen zij ook de detailtekeningen voor u vervaardigen.

Onderzoek elektrische installatie
Op welke wijze kunnen de zonnepanelen het beste worden aangesloten? Onze specialisten kunnen u hierbij prima adviseren.

Aanbestedingsbegeleiding
Openbare aanbesteding is een specialisme en dient, vaak binnen een kort tijdsbestek, zorgvuldig te gebeuren. Onze contractspecialisten en juristen hebben veel ervaring met zonnepaneelprojecten en kunnen u adviseren, alle contractdocumenten vervaardigen of het hele aanbestedingstraject voor u uitvoeren.