De aantrekkingskracht van steden is groot en de verstedelijking zal de komende 25 jaar alleen maar verder toenemen. Dit kan grote gevolgen hebben voor onze gezondheid. Naast de verder toenemende zorgkosten maken steeds meer mensen zich zorgen over hun gezondheid of ervaren de effecten van de verstedelijking. Uitstoot, overlast, klimaatverandering en eenzaamheid eisen hun tol. De vraag is: hoe kan de stad weer gezond(er) worden?

Gezonde omgeving, actieve levensstijl en welbevinden

Welke aspecten zijn belangrijk voor de inrichting van een gezonde stad? In de visie van Movares zijn dit vooral een gezonde omgeving, een actieve levensstijl en welbevinden.

Integrale aanpak

Movares heeft een tool ontwikkeld om de potentie voor gezond leven in een stad of wijk meten. We kunnen u en uw gemeente begeleiden in het proces om tot een gezonde stad te komen, van beleid tot uitvoering. We ondersteunen u op 3 niveaus:
– vertalen van (bestuurs)ambitie naar programma’s en projecten: Gezonde Stad op strategisch niveau
– realiseren van ambitie & monitoring (meten en rekenen): Gezonde Stad op tactisch niveau
– optimalisatie in lopende projecten: de kansen voor een Gezonde Stad op operationeel niveau

Snelle quickscan voor uw gemeente

Hoe gezond is úw gemeente eigenlijk? Met een quickscan maken we inzichtelijk hoe gezond uw gemeente is. Samen kunnen we daarna de ambities en vervolgmaatregelen in kaart brengen. Interesse? We vertellen u graag meer. Neem hiervoor contact op met Aimee Baars.

Omgevingswet

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Gezondheid krijgt een speciale plek in deze wet. Hiermee kan de Omgevingswet als katalysator dienen in het realiseren van een Gezonde Stad. Bekijk onze website voor meer informatie.

Publicaties

De stad moet weer kunnen ademen!, Het ondernemersbelang, Editie 04 2016
Analysetool De Gezonde Stad, Innovation Expo, 14 april 2016
Gezonde stad: inrichting voor gezond leven in de metropool, Metropool Forum 2016
Lancering tool De Gezonde Stad, Duurzaamgebouwd.nl, 30 november 2015