Voordelen

Aan de hand van de relatief nieuwe norm NEN 2767-4 is het mogelijk om op een objectieve manier de conditie van een infrastructureel object te bepalen. De conditiemeting is een visuele (non destructieve) inspectie, waarbij gelet wordt op waarneembare gebreken of symptomen van gebreken (trillingen, vreemde geluiden enz). Hierbij worden alleen eenvoudige hulpmiddelen gebruikt.

Movares heeft al veel conditiemetingen uitgevoerd aan uiteenlopende typen objecten. Daarbij hebben we gemerkt dat de conditiemeting een goed middel is om de toestand van een object vast te stellen. Maar het kan nog beter en daar wil Movares graag aan meewerken.

Nadelen

Het “zwakke” punt van de conditiemeting zit in de waarneembaarheid van de symptomen en gebreken. Wanneer er bijvoorbeeld installatieonderdelen onder water zitten, kan het oordeel hierover alleen gebaseerd worden op het wél zichtbare deel van de installatie. Movares is van mening dat hierdoor het uitvoeren van alleen een conditiemeting niet het beste resultaat oplevert. De score kan nogal afwijken van de werkelijkheid. Movares helpt u graag door voorafgaande aan de inspectie een risicoanalyse (FMECA) op te stellen. Hiermee kunnen met name de installaties beoordeeld worden op (rest-)levensduur, vervangbaarheid en belang voor het functioneren van het geheel. Hieruit kan dan blijken dat bepaalde niet waarneembare onderdelen een groot risico vormen en daarom via een ander type inspectie beoordeeld moeten worden. Een risicoanalyse kan ook helpen om de uitkomsten van de conditiemeting beter te interpreteren.

Een bouwdeel met een goede conditiescore, maar waarvan uit de risicoanalyse is gebleken dat er geen reserveonderdelen meer beschikbaar zijn, kan een groot risico voor het functioneren van bijvoorbeeld een beweegbare brug betekenen. Een goede conditiescore staat in dat geval niet gelijk aan geen actie nodig. Het omgekeerde kan ook waar zijn een bouwdeel met een slechte score kan geen enkele invloed op het functioneren van het geheel hebben (bijvoorbeeld een gecorrodeerd hekwerk).

Conditiemeting volgens Movares

Door  onze grote ervaring op het gebied van inspecties en risicoanalyses én onze kennis van civiele techniek, werktuigbouwkunde en elektrotechniek zijn wij thuis in alle gebieden van de infra. Daarom helpen wij u graag om een conditiemeting NEN 2767-4 Plus op te stellen. Zo krijgt u een betrouwbaar beeld van de conditie van uw bruggen, viaducten, tunnels en andere kunstwerken.