Vaste en draadloze datanetwerken,  dect, VOIP, omroep en gesproken ontruiming, het zijn allemaal voorbeelden van communicatie-installaties of -netwerken. En deze zijn uiterst belangrijk; we kunnen immers niet meer zonder communicatie. En niet meer zonder beveiliging van onze eigendommen en kritische bedrijfsprocessen. Movares heeft veel ervaring met het adviseren en ontwerpen van communicatie- en beveiligingsinstallaties in gebouwen en in spoorse omgevingen. 

Communicatie
De trend is dat de verschillende communicatiesystemen meer en meer worden aangesloten op één datanetwerk. Dit stelt hoge eisen aan de betrouwbaarheid van deze systemen en daarmee ook aan ons ontwerp. Wij willen u graag ‘ontzorgen’. We ontwerpen betrouwbare communicatiesystemen die aan uw eisen voldoen. Mochten de verschillende gebouwen waar de systemen zich bevinden ver uit elkaar liggen dan is dat geen probleem: wij hebben veel ervaring hebben met de aanleg van glasvezelnetwerken.

Beveiliging
Een toegangscontrolesysteem met kaartlezers, een inbraakdetectie systeem, beveiligingscamera’s, het zijn voorbeelden van beveiligingsinstallaties. Beveiliging vraagt om maatwerk: voor een kantoor zijn bijvoorbeeld andere maatregelen nodig dan voor een verkeersleidingpost. Een goed beveiligingadvies begint met een risicoanalyse die wij samen met u opstellen. Wij kiezen voor een integrale oplossing zodat de bedrijfsschade en incidentherhaling minimaal zijn. In ons beveiligingsplan nemen we bovendien de bouwkundige en organisatorische maatregelen op.

Samen met u kunnen wij uw bedrijfsprocessen en uw communicatiebehoefte analyseren om  een optimaal communicatie- of beveiligingsontwerp te maken.