Integrale gebiedsontwikkeling kent een lang traject met vele aspecten en actoren. Het is dan ook niet altijd even makkelijk de duurzame ambities in een dergelijke ontwikkeling te concretiseren en waar te maken. Movares zorgt samen met u voor het erkende kwaliteitsstempel BREEAM-NLGebiedsontwikkeling en maakt duurzaamheid concreet en meetbaar. Veel gemeenten, ontwikkelaars of andere initiatiefnemers zien de waarde van een duurzame ontwikkeling.
In de vorm van een prettiger gebied, vergroting van commerciële waarde of om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid op grotere schaal. Voor het label “duurzaam” zijn nu kwaliteitseisen beschikbaar. Voor de gebouwde omgeving kan dit onder andere met de keurmerken BREEAM-NL. BREEAM is een internationaal erkend kwaliteitssysteem en is door de Dutch Green Building Council vertaald naar een Nederlandse versie: BREEAM-NL

 

Internationaal erkend kwaliteitssysteem BREEAM
In opdracht van de Dutch Green Building Council heeft Movares samen met FOM consultants gewerkt aan de ontwikkeling van BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling; het keurmerk dat duurzaamheid in de gebouwde omgeving in de brede zin analyseert en waarmee u een kwaliteitsstempel aan uw gebied kunt meegeven op het gebied van duurzaamheid. Deze certificeringmethodiek is sinds september 2011 operationeel, zodat het na de BREEAMNL keurmerken voor Nieuwbouw, Bestaande Bouw en Gebruik ook mogelijk is de milieuprestatie van een integrale gebiedsontwikkeling te bepalen en niet meer enkel voor het gebouw.

 

Erkende BREEAM-experts
Movares heeft een aantal erkende BREEAM-experts in huis en heeft inmiddels ervaring opgedaan met de toepassing van deze methodiek voor duurzame gebiedsontwikkeling. Movares geeft trainingen, algemeen duurzaamheidadvies en maakt Quickscans. Daarnaast helpt Movares in het certificeringproces
van BREEAM-NL. Movares onderschrijft de doelstellingen van BREEAM zoals het spreken van een gezamenlijke taal en het concreet en meetbaar maken van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Het keurmerk gaat uit van een absolute waardering in sterren en maakt daarmee duurzaamheid verhandelbaar en waarneembaar. Het instrument inspireert en beloont de duurzame gebiedsontwikkeling.Movares helpt u om het keurmerk BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling
in te zetten als handvat om ambities te formuleren en hieraan vast te houden in het proces.

Quick Scan
De duurzaamheidscan van Movares (Quick Scan volgens de BREEAM NL-methodiek) geeft inzicht in duurzaamheid en maakt het mogelijk om een afweging te kunnen maken tussen diverse ontwikkelingen. De aanpak is integraal en structureert het bestaande proces op het gebied van inventarisaties, participatie en procesafspraken.

 

 

Enkele van onze projecten:

Quick Scan BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling Zuidas
In opdracht van Projectbureau Zuidas voert Movares momenteel een BREEAM-NL Quick Scan uit voor de ontwikkeling Zuidas. De Quick Scan geeft globaal inzicht in de duurzaamheidsambities en – prestaties van Zuidas en in de mogelijk te behalen Breeamscore.
Hiermee adviseren wij over reële duurzame ambities en de mogelijke vervolgstap tot een certificering van Zuidas voor BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling.

Duurzaam bedrijventerrein Boxtel
Innovatieproject voor de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein i.s.m. een projectontwikkelaar. Thema’s: hergebruik, flexibel bouwen, energieopwekking meervoudig ruimtegebruik. Gezamenlijke voorzieningen, databackbone.

Duurzaamheidscan Apeldoorn
In opdracht van de gemeente Apeldoorn voert Movares een studie uit naar de duurzaamheidsaspecten van de Fietsdoorstroomas Ossenveld-Woudhuis om te kijken naar de mogelijkheden en ambities op gebied van duurzaamheid.

Documenten: