In 2012 zijn bij de brandweer meer dan 95.000 brandmeldingen binnengekomen. Dat is bijna 9 procent minder dan het jaar ervoor. Bent u eigenaar of beheerder van vastgoed, dan is dit goed nieuws voor u. Movares zet zich in om deze trend voort te zetten. Onze brandveiligheidsspecialisten ondersteunen eigenaren, beheerders en gebruikers van gebouwen om aan de steeds striktere wet- en regelgeving te voldoen. Ook geven wij advies over de inrichting van een adequate calamiteitenorganisatie.

Risicoanalyse en beveiligingsontwerp
Gebouwen en gebouwinstallaties moeten brandveilig worden ontworpen en gebruikt, dat is toch ook wat u voor ogen heeft? Bij de start van het ontwerpproces maken we daarom een risicoanalyse van de brandveiligheid. Hierdoor zijn de risico’s en de beheersmaatregelen snel duidelijk voor alle betrokken partijen. Deze analyse gebruiken wij als basis voor het beveiligingsplan en het beveiligingsontwerp. Het ontwerp bespreken wij zo vroeg mogelijk met de gemeente of de brandweer zodat het vergunningentraject (bouw- en gebruiksvergunning) soepel verloopt.

Het beveiligingsontwerp van Movares bestaat uit een gebalanceerde mix van:
•       preventieve maatregelen
•       organisatorische maatregelen
•       bouwkundige voorzieningen
•       elektrotechnische installaties
•       werktuigbouwkundige installaties

Brandveilig na verbouwing
Regelmatig verandert de indeling van een gebouw door onderhoud en kleine verbouwingen. Een wandje is zo verplaatst. Maar is de rookmelder ook meeverhuisd, het ontruimingsplan aangepast en is de geplande brandvertraging nog haalbaar? Ook een veilige en snelle vluchtweg is soms niet meer in alle gevallen gegarandeerd.

Up-to-date tegen beheersbare kosten
Dit geldt ook voor oude gebouwen waarvoor bij de oplevering jaren geleden een gebruiksvergunning is verleend, goedgekeurd door de plaatselijke brandweer. Is het gebouw nog brandveilig en wat zijn de kosten om het gebouw volledig brandveilig te maken? Movares is goed op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en van de mogelijkheden en de kosten. Door jarenlange opgebouwde praktijkervaring beschikken we over een databank met financiële kengetallen per m2 bruto vloeroppervlak. Dit geeft u inzicht in de benodigde kosten om het gebouw weer helemaal up-to-date te maken wat betreft de brandveiligheid.

Integrale aanpak
Brand is helaas niet altijd te voorkomen. Wel kunnen we de schadelijke gevolgen  zoveel mogelijk beperken. Movares gaat voor een integrale aanpak. Brandveiligheid is immers een onderwerp waarbij het aankomt op optimale integratie van techniek en organisatie.