Al bij het opstellen van uw programma van eisen of vraagspecificatie bepaalt u welke vrijheid u de markt laat en wie welke risico’s zal dragen. 

Het contract is meer dan een stuk papier. De hierin gemaakte  keuzes bepalen uw stuurmogelijkheden en hebben gevolgen voor het type aannemer dat u kiest en de wijze waarop u de begeleiding van de uitvoering inricht. Movares heeft brede ervaring met zowel traditionele bestekken, D&C-contracten, DBFMO-overeenkomsten en PPS-constructies.
Daarbij wordt immer aangesloten op vigerende wet- en regelgeving, waarvan UAV 1989 en UAV-GC 2005 de meest bekende documenten zijn.