Best Value Procurement in de aanbestedingspraktijk


Best Value Procurement (BVP) is de filosofie die uitgaat van het inkopen en realiseren van de hoogste waarde voor de laagste prijs (best value). Steeds meer publieke organisaties kopen in vanuit deze gedachte. Rijkswaterstaat en ProRail zijn hiervan goede voorbeelden. Ook decentrale overheden maken steeds vaker gebruik van deze inkoopfilsosofie. 

Bij Best Value Procurement gaat de inkopende partij uit van de gedachte dat de opdrachtnemer het beste zicht heeft op de waardeketen. De opdrachtnemer neemt de klant bij de hand als een expert die de vraag compleet overziet en focust op de bijdrage aan de doelstellingen van de klant. Zo krijgen aanbieders de ruimte om zich van elkaar te onderscheiden.

BVP is gebaseerd op de volgende principes (bron RWS):

  • meeste waarde voor de laagste prijs
  • vergroten van winst voor de leveranciers
  • verminderen van risico’s door gebruik expertise en transparantie
  • minimaliseren van communicatie, besluitvorming en transacties
  • luisteren, begrijpen en stroomlijnen in plaats van management, controle en inspectie
  • gezamenlijk risicodossier en wekelijkse rapportages

Dominante informatie
In de aanbesteding is het van belang de opdrachtgever te overtuigen met dominante informatie: informatie waaruit overtuigend en verifieerbaar blijkt dat het om de beste aanbieding gaat. De manier waarop opdrachtnemers bij een aanbesteding worden geïnformeerd over de details van projecten kan variëren van de doelen tot een compleet bestek. Alleen gaat het dan niet om het bestek als voorschrift, maar om de ideeën erachter. Ook krijgen opdrachtnemers te maken met interviews waarbij de visie op het project van hun sleutelfunctionarissen (experts) wordt getoetst. Die interviews tellen zwaar mee in de beoordeling. Voor opdrachtnemers betekent prestatie-inkoop een enorme verandering.

Wilt u meer weten over Best Value Procurement bij Movares?
Onze contractadviseur BVP Annerieke van der Linde helpt u graag verder!
T: +31 (0)6 2354 6857
E: annerieke.vd.linde@movares.nl