U wilt een betrouwbare en veilige energievoorziening. Om dit te bereiken is een bedrijfvoeringscentrum essentieel. Toch heeft u te maken met tal van aspecten: 

 • overzicht, comfort en gebruiksgemak t.a.v. het scala aan gegevens dat via de verschillende communicatiemedia binnenkomt
 • voldoende informatie inzichtelijk beschikbaar om tijdig en adequaat beslissingen te nemen
 • scheiding van gereguleerde en niet gereguleerde activiteiten
 • integratie van de beschikbare systemen
 • betrouwbare oplossing met een hoge operationele effectiviteit t.a.v. de verwerking van de gegevens
 • voldoet aan alle ergonomische eisen uit deze tijd t.a.v. een controlekamer
 • aangepast aan de werkprocessen van het desbetreffende energiebedrijf

 Dit vertaalt zich in een bedrijfsvoeringscentrum dat het hart vormt van de dagelijkse bedrijfsvoering van een energiebedrijf en dat tegelijkertijd aan steeds hogere eisen moet voldoen t.a.v. de beschikbaarheid, toegankelijkheid en vorm waarin de informatie wordt aangeboden. Eisen t.a.v. de kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en flexibiliteit van de informatievoorziening als gevolg van de toegenomen dynamiek van de energievoorziening, vereist specialistische kennis en daarmee een deskundige partner voor het (voor)ontwerp, aanpassingen en onderhoud van het bedrijfsvoeringscentrum.
Movares beschikt over uitgebreide kennis en ervaring m.b.t. dergelijke schakel en meldcentra (SMC), zowel voor de energievoorziening als voor de spoorse omgeving. Wij onderscheiden ons in het vinden van haalbare, slimme en ergonomisch verantwoorde oplossingen. Wij bieden daarbij de volgende services en oplossingen:

 • vaststellen programma van eisen en wensen
 • ontwikkelen van alternatieve systeemconfiguraties
 • (voorlopig/definitief) ontwerp
 • bestekspecificatie en ondersteuning bij procurement
 • directievoering en bouwbegeleiding (inclusief FAT en SAT)
 • testen en inbedrijfstelling van uw bedrijfsvoeringscentrum
 • advisering m.b.t. aanpassen van bestaande controlekamer
 • kennisoverdracht 

 
We hebben processen en tools ontwikkeld waarmee we snel (potentiële) problemen kunnen analyseren en oplossen. Onze advisering bestaat uit de hele cyclus van haalbaarheidsonderzoeken tot en met het oplossen van knelpunten tijdens de bedrijfsvoering en integratie van bestaande controle kamers.