De afhandeling van meer- en minderwerk claims is een belangrijk onderdeel van het bouwproces

Afspraken tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer worden in eerste instantie contractueel vastgelegd. Het is mogelijk dat tijdens de uitvoering van werkzaamheden de scope van een project wijzigt of zich onvoorziene omstandigheden voordoen. In dergelijke gevallen wordt vaak een meerwerkclaim door de opdrachtnemer ingediend. Movares heeft veel ervaring bij het afhandelen en adviseren omtrent meerwerkclaims.

In veel gevallen worden claims in constructief overleg met de aannemer door Movares teruggebracht naar waarden waarvan kan worden aangegeven dat deze ‘contractueel rechtmatig’ zijn.

Indien de claim als rechtmatig is beoordeeld, kunnen de kosten claim worden getoetst en indien nodig kan een tegenraming worden opgesteld, een eenduidig document wat een degelijke onderbouwing  dient voor discussies met de Opdrachtnemer. Hierbij heeft Movares de unieke mogelijkheid om tevens bouwkostenspecialisten op een veelvoud aan disciplines in te zetten, waardoor een goed onderbouwde discussie mogelijk is.

 

Claimmanagement en bouwrecht

Wanneer het niet lukt om meer- en minderwerk operationeel af te handelen, staan onze contractjuristen eventueel gereed om stukken voor te bereiden voor een mogelijke procesgang. Reeds bij meerdere projecten zijn onze technisch bedreven contractjuristen als effectieve intermediair tussen de werkgebieden van ingenieurs en advocaten ingezet.