App_EngineeringMovares verzorgt de engineering van kabel- en leidingnetten voor gas, water, elektra, telecom, riool en warmte. Of het nu gaat om het bepalen van het tracé of de benodigde capaciteit. Ook verzorgen wij vergunningen en coördinatieoverleg. De gegevens verwerken we – ook op locatie – digitaal met AutoCAD Civil 3D en Microstation. Zo heeft u als opdrachtgever altijd inzicht in de actuele gegevens.

Onze specialisten verzorgen de engineering op diverse RVOI niveaus (Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau). Deze niveaus zijn in zes fasen onder te verdelen: Onderzoek, Voorontwerp, Definitief Ontwerp, Bestek, Aanbesteding en Detaillering. Ieder RVOI niveau kent verschillende benodigde expertises die alle bij Movares aanwezig zijn. Als het gaat om ondergrondse infrastructuur verzorgen wij maatwerk voor alle denkbare contractvormen. We vertalen de wensen van onze opdrachtgevers naar een maximaal resultaat en blijven hierbij binnen de normen en regelgeving van de beheerders.

Tooling en automatisering

Door de ontwikkeling en toepassing van tooling en automatisering bij ontwerpwerkzaamheden zijn wij in staat prijsconcurrerend te werken zonder daarmee aan kwaliteit te verliezen. Sterker nog, door het gebruik van tooling kunnen wij de kwaliteit bij de engineering van kabels en leidingen juist waarborgen. De hieruit voortkomende tijdwinst zetten wij in om het contact met de stakeholders te intensiveren om daarmee de aanwezige projectrisico’s te elimineren.

Minimaal tijdsbestek, maximale kwaliteit

De missie van het team Kabels en Leidingen bij Movares is het ontzorgen van onze opdrachtgevers door in een minimaal tijdsbestek een maximale kwaliteit te leveren tegen concurrerende prijzen en tegelijkertijd te blijven innoveren.