App_BouwbegeleidingIn Nederland worden per jaar ongeveer 34.000 graafschades gemeld, wat gelijk staat aan 1 graafschade per 12 graafbewegingen. Dit laat zien dat bouwbegeleiding enorm belangrijk is. Bij Movares weten wij als geen ander dat het van belang is om tijdens de realisatiefase bouwbegeleiding in te zetten om de kwaliteit van zowel het project als het spoor te waarborgen.

Onze expertise reikt verder dan advisering en engineering op het gebied van ondergrondse infrastructuur. Ook tijdens de bouw kunnen wij het project begeleiden en u van advies voorzien. Doordat wij voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers werken, zijn wij gewend diverse partijen bij te staan, oog te houden voor de verschillende belangen en voor elk van deze partijen een optimaal resultaat na te streven.

Kwaliteit en veiligheid

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje, dat is bekend. Echter, een ongeluk bij een infrastructureel project heeft vaak grote gevolgen en zeker wanneer er kabels en leidingen bij betrokken zijn. Om de veiligheid van u en van onze werknemers te verhogen is het noodzakelijk dat er kwaliteits- en veiligheidscontrole plaatsvindt tijdens de realisatiefase. De inspecteurs van Movares onderscheiden zich door hun helikopterview waarmee zij niet alleen een kwaliteitscontrole uitvoeren voor de eigen discipline, maar ook verder kijken dan ondergrondse infrastructuur. De focus ligt tijdens de inspectie dus niet alleen op kabels en leidingen maar ook op veiligheid, duurzaamheid, communicatie en de werkmethodiek.

Samenwerking en communicatie

Samenwerking is het sleutelwoord om een veilige werkomgeving te creëren. Samenwerking en transparante communicatie waarbij resultaten in een open sfeer worden geverifieerd. Tijdens de bouwbegeleiding fungeren onze experts als ‘sparring partner’ voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers. Zij zijn de ‘oren en ogen’ en houden alle belanghebbende partijen tijdens het gehele proces op de hoogte van de voortgang. Wij komen graag gezamenlijk tot een oplossing waarbij wij ernaar streven om iedere belanghebbende partij tevreden terug te laten kijken op een succesvol project.