Een nieuwe weg, spoor, busbaan, tunnel, brug, woonwijk of gebouw. Voor elk project dat een verandering in de openbare ruimte teweegbrengt, moet de omgeving worden geconditioneerd. In Nederland ligt maar liefst 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen in de ondergrond. Onmisbaar is dit ondergrondse netwerk voor de beschikbaarheid en continuïteit van onze voorzieningen. Onzichtbaar ook, dus moeten aanpassingen hieraan uiterst zorgvuldig en gecoördineerd gebeuren.

Dit is een vaak onderschat onderdeel van projecten. Schade aan kabels- en leidingen kunnen problemen veroorzaken die additionele en vaak kostenverhogende werkzaamheden opleveren waar u als projecteigenaar liever niet mee wordt geconfronteerd. Door onze jarenlange ervaring op het gebied van ondergrondse infrastructuur kunnen de experts van Movares u begeleiden en adviseren over de consequenties van aanwezige kabels en leidingen binnen uw project.

Inzicht in planning, kosten en risico’s

Onze kracht is de integrale aanpak van multidisciplinaire projecten waar ondergrondse infrastructuur deel van uitmaakt. Wij informeren u over de planning, de uitvoerings- en coördinatiekosten en de aanwezige risico’s op het gebied van ondergrondse infrastructuur. Dit geldt ook voor projecten van een kleine(re) omvang. Wij stellen alles in het werk om te voorkomen dat u geconfronteerd wordt met onverwachte uitloop van uw project of extra kosten.

Stabiele projectbasis

Al in de vooronderzoeksfase is het van belang een stabiele basis te leggen door de huidige en de gewenste situatie gedetailleerd in kaart te brengen. Dit kunnen wij op verschillende detailleringniveaus doen door middel van een deskstudie, inmeting, grondradar of het uitvoeren en opstellen van een proefsleufrapportage. Zo voorkomt u tegenslag in verdere projectfases en worden financiële tegenvallers, vertraging en/of schade geminimaliseerd.

Integrale aanpak

Movares hecht veel waarde aan een integrale aanpak. Daardoor zien wij de raakvlakken en zijn wij in staat verschillende activiteiten naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Ook vinden wij het belangrijk onze opdrachtgevers te ‘ontzorgen’. Wij geven advies, begeleiden het project en verzorgen voor u de operationele afstemming met de beheerders van kabels en leidingen. Als coördinator kennen wij het project, de omgeving en het netwerk als geen ander en kunnen daardoor snel en effectief schakelen. Transparante IT genereert online alle informatie voor betrokken partijen.

Kabels en leidingen bij Movares? Zó doen wij dat!

De werkzaamheden op het gebied van kabels en leidingen zijn onder te verdelen in advisering, engineering en bouwbegeleiding. Voor meer informatie over de betreffende werkzaamheden kunt u klikken op de onderstaande buttons.

App_Advisering App_Engineering App_Bouwbegeleiding

Grip op ondergrondse infrastructuur

Ondergrondse kabel- en leidingnetwerken kunnen hierbij veel problemen veroorzaken. Aanpassingen moeten daarom zorgvuldig en gecoördineerd gebeuren. Ook kunnen partijen die bij de reconstructie zijn betrokken, conflicterende belangen hebben. Dan is het prettig om een onafhankelijke en ervaren partij te hebben die u terzijde staat. Met decennia aan ervaring en een uitgebreid netwerk van kabel- en leidingeigenaren is Movares uw partner.

Deskundig kabel- en leidingadvies

Kabels en leidingen kunnen voor kostenverhogende werkzaamheden zorgen. De adviseurs van Movares kunnen u adviseren over de meest gunstige en effectieve werkmethode voor het reconstrueren van de kabels en leidingen. Op die manier heeft u vooraf helderheid over de haalbaarheid, de kosten en een gedegen risicobeheersing. Ook kunnen wij u voorzien van een vooronderzoek, waarin u wordt geïnformeerd over de financiële tegenvallers, vertraging of schade in de uitvoeringsfase. Wij verzorgen voor u ook de operationele afstemming met de kabel- en leidingbeheerders, zodat er effectief wordt geschakeld en u wordt ontzorgt.